ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   ซื้ออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564