ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์  องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  71150  Tel : 0-3459-1076  Fax : 0-3459-1076


ตุลาคม 2558
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 5 ตุลาคม 2558

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  


นางสาวจินตนา อินทร์สวาท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม (นักบริหารงาน อบต.8)


นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสุรสิทธิ์ นนทสุต
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวฐานิตา จุนทการ
นักพัฒนาชุมชน


นางประนอม ราคา
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเยาวลักษณ์ คชวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวอ้อมใจ ศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีี่บันทึกข้อมูล


น.ส.ศุภรัตน์ หลวงวิเศษ
คนงานทั่วไป


นายสมภพ อุ่นลาวรรณ
พนง.ขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ )


นายปัญญา พวงมณี
คนสวน


นายประเทือง แสงนิ่ม
พนง.ขับรถยนต์ (รถส่วนกลาง )


นายสุเมธ จีนหมิ่น
คนงานทั่วไป


นางประภา คุ้มนาน
คนงานทั่วไป


นายพิชัย สร้อยระย้า
คนงานทั่วไป


นายวรวิทย์ เกิดสุข
คนงานทั่วไป


นายสมโภช บุญมี
คนงานทั่วไป


นายพรเทพ สุพลัง
คนงานทั่วไป


นางสุวรรณดี คำสอาด
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางมยุรี จุ้ยเอี่ยม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางขวัญหล้า จิณแพทย์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปราณีต แก้วธรรม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเบญจวรรณ ไผ่สอาด
ครูผู้ดูแลเด็ก

 
ด.ต.ช่วง นาคทองคำ
นายก อบต.ลุ่มสุ่ม

 
นางสาวจินตนา อินทร์สวาท
ปลัด อบต.ลุ่มสุ่ม
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ลุ่มซุ่ม?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.167.29.212
คุณเข้าชมลำดับที่ 444,404
 
อบต.ลุ่มสุ่ม
ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
Tel : 0-3459-1201  Fax : 0-3459-1375
Email : loomsoom@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.