โครงการให้ความรู้ในการสร้างจิตสำนึกในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

24 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วัน พุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ดาบตำรวจช่วง  นาคทองคำ เป็นประธาน
กล่าวเปิดงานโครงการอบมให้ความรู้ในการสร้างจิตสำนึกในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
- ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง ความสำคัญของสถาบันกับสังคมไทย 
 
-ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติไทย
 
-ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติไทย 
 
โดย ร้อยตำรวจเอกหญิง ชุติกาญจน์ คุ้มภัย
 
และดาบตำรวจช่วง นาคทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มมอบใบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ
 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!