ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 14 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนกรใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1