ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่องประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

11 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่องประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567