สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

สมาชิกสภาหมู่ที่ 4

นางสมพิศ คนตรง