สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

สมาชิกสภาหมู่ที่ 6

ดาบตำรวจชัยพัชร รุ่งสว่าง