ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Displaying 1-5 of 6 results.
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566 รอบ 12 เด
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนทุจริตและประพฤมิชอบ (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565- มันาคม 2566)
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่