การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Displaying 1-2 of 2 results.
บันทึกข้อความขออนุมัติการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563