รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี

Displaying 1-5 of 5 results.
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายงานผลการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563