รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี

Displaying 1-5 of 9 results.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รายงานผลการดำเนินงาน)รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566- 31 มีนาคม 2567)
การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม พ.ศ.2565-30 กันยายน พ.ศ. 2566)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม พ.ศ.2565- 30 กันยายน พ.ศ.2566)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565