ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มเลขที่ 188 หมู่ 3 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150เบอร์โทรศัพท์ : 034-591201 เบอร์โทรสาร : 034-591201Email ติดต่อ : admin@loomsoom.go.thงานรับส่งหนังสือ e-saraban : loomsoom1234@gmail.com
GPS : 14.100982, 99.144668