ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ.90-033 จากสายบ้านเสรีธรรม 2 หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 มีนาคม 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง