ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสามัคคีธรรม 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.90-015 บ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

27 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ