ประกาศองค์การบริหารส่วนตบลลุ่มสุ่ม เรื่องประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ -จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566

11 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตบลลุ่มสุ่ม เรื่องประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ  -จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566