ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - ประจำเดือน เมษายน 2567

3 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - ประจำเดือน เมษายน  2567