ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

17 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567