ถ้ำเชลย

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

        สาเหตุเรียกว่า   “ ถ้ำเชลย ”  เป็นเพราะว่า เชลยได้หลบหนีทหารญี่ปุ่น เข้ามาอยู่ในถ้ำแห่งนี้ และสามารถอยู่ได้เป็นเดือนๆ โดยอาศัยน้ำผึ้งประทังชีวิต