ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบค่ะ