ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567