ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567