ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบค่ะ