คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบค่ะ