บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบค่ะ