ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลลุ่มสุ่ม  เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!