นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประปา (กองช่าง) ดำเนินการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ที่ 3 เนื่องจากลูกยางกันน้ำกระแทกชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ของประชาชนในพื้นที่

19 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคาร ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566
นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประปา
(กองช่าง) ดำเนินการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ที่ 3 เนื่องจากลูกยางกันน้ำกระแทกชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ของประชาชนในพื้นที่
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!