นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์งานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยนายวิชัย สิงห์เดชาชาญ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลลุ่มสุ่ม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหา

13 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566

นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์งานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยนายวิชัย สิงห์เดชาชาญ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลลุ่มสุ่ม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เจ้าหน้าที่พนักงาน ผู้ใหญ่บ้านตำบลลุ่มสุ่มชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องอ้ายกาง และโรงพยาบาลไทรโยค ร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!