นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมโครงการ มอบเกียรติบัตรเด็กปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท

21 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมโครงการ มอบเกียรติบัตรเด็กปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ครูและเด็กปฐมวัย ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ที่สร้างสีสัน โดยมีการแสดงต่างๆ ของเหล่าบรรดา น้องๆบัณฑิตน้อย
ในขณะที่เหล่าบรรดา คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ต่างพากัน มาร่วมชม และแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับบุตรหลานของตน ที่จบการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเปี่ยมสุข
ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!