นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประปา(กองช่าง) ได้ดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนยางท่อแฟลกซ์สถานีสูบน้ำ ที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ของประชาชนในพื้นที่

24 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประปา(กองช่าง) ได้ดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนยางท่อแฟลกซ์สถานีสูบน้ำ ที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ของประชาชนในพื้นที่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!