นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประปา (กองช่าง) สำรวจตรวจสอบสถานีสูบน้ำ ที่ 4 เนื่องจากมีระบบสายไฟชำรุด เพื่อให้การดำเนินการสูบ-จ่ายน้ำ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

26 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566

นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประปา (กองช่าง) สำรวจตรวจสอบสถานีสูบน้ำ ที่ 4 เนื่องจากมีระบบสายไฟชำรุด เพื่อให้การดำเนินการสูบ-จ่ายน้ำ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!