นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ประชุมโครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย (การแข่งขันกีฬาลุ่มสุ่มเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

18 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ประชุมโครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย (การแข่งขันกีฬาลุ่มสุ่มเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!