นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ บริเวณบ้านพลุพลู หมู่ที่ 11 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

22 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ บริเวณบ้านพลุพลู หมู่ที่ 11 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!