นายอนุกูลวงค์ วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายเจ้าหน้าที่พนักงานกองช่างทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ณ สวนส

14 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน  พ.ศ.2566 
(เวลา 10.00 น.)
 
ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
นายอนุกูลวงค์  วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายเจ้าหน้าที่พนักงานกองช่างทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง  ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี    
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!