นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้พนักงานประปาดำเนินการซ่อมท่อน้ำประปา เนื่องจากท่อน้ำประปาแตกจึงเป็นเหตุให้น้ำรั่วซึมตลอดเวลา บริเวณหน้าการไฟฟ้า หมู่ 9 บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

15 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน  พ.ศ.2566 (เวลา 11.30 น.)
 
ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  มอบหมายให้พนักงานประปาดำเนินการซ่อมท่อน้ำประปา  เนื่องจากท่อน้ำประปาแตกจึงเป็นเหตุให้น้ำรั่วซึมตลอดเวลา บริเวณหน้าการไฟฟ้า หมู่ 9 บ้านไตรรัตน์  ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!