#BackgroundMedia #เปิดจอทิ้งไว้ #ส่งผลต่อพัฒนาการและสติปัญญาลูก บ้านเงียบๆ ก็เปิดทีวีทิ้งไว้ซะหน่อย พฤติกรรมแบบนี้เรียกว่า Background Media สำหรับคนที่อยู่คนเดียวอาจจะช่วยแก้เหงาได้บ้าง แต่กับบ้านที่มีเด็กๆ อยู่ การทำเช่นนี้ส่งผลเสียต่อพัฒนาการและสติปัญญา

18 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

#BackgroundMedia #เปิดจอทิ้งไว้ #ส่งผลต่อพัฒนาการและสติปัญญาลูก
บ้านเงียบๆ ก็เปิดทีวีทิ้งไว้ซะหน่อย พฤติกรรมแบบนี้เรียกว่า Background Media สำหรับคนที่อยู่คนเดียวอาจจะช่วยแก้เหงาได้บ้าง แต่กับบ้านที่มีเด็กๆ อยู่ การทำเช่นนี้ส่งผลเสียต่อพัฒนาการและสติปัญญาของพวกเขาได้ไม่น้อยเลยนะคะ 
ซึ่งการเปิด Background Media จะส่งผลต่อเด็กอย่างไร แล้วเราสามารถจัดการให้เด็กได้รับสื่ออย่างเหมาะสมได้ด้วยวิธีใดบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ 
Background Media คือ การเปิดทีวีทิ้งไว้แต่ไม่ได้ดู เปิดทีวีเป็นฉากหลังให้มีภาพเคลื่อนไหว มีเสียงประกอบไม่ให้บ้านเงียบ Background Media เป็นการรับสารทางเดียว ทำให้เด็กไม่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกัน ส่งผลทำให้เด็กมีสมาธิสั้นลง โฟกัสสิ่งตรงหน้าได้น้อยลง ส่งให้คุณภาพของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกลดลง และยังไปลดสมรรถภาพทางสมองของเด็กๆ อีกด้วย 
องค์การอนามัยโลกได้กำหนดเวลาหน้าจอสำหรับเด็กๆ ไว้ โดยได้บอกไว้ว่า เด็กที่อายุน้อยกว่า 18 เดือน ไม่ควรใช้เวลากับหน้าจอเลย, อายุ 18-24 เดือน ควรใช้เวลากับหน้าจอเพียงเล็กน้อยเท่านั้น, อายุ 3-10 ปี ควรใช้เวลากับหน้าจอไม่เกิน 1 ชม./วัน และอายุ 11-13 ปี ควรใช้เวลากับหน้าจอไม่เกิน 2 ชม./วัน 
หากเด็กๆ ถึงวัยที่สามารถรับสื่อได้แล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรควบคุมไว้ตามแนวทางดังต่อไปนี้ การวีดีโอคอลกับพ่อแม่ญาติพี่น้อง เด็กๆ สามารถทำได้ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของพ่อแม่ ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ให้หลีกเลี่ยงการดูหน้าจอทุกชนิด เลือกสื่อที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อวัย พ่อแม่ควรนั่งดูไปพร้อมๆ กับลูกเสมอ กำหนดการใช้เวลากับหน้าจออย่างชัดเจนกับลูก ไม่ควรให้การใช้หน้าจอกระทบการนอนหลับพักผ่อน 
ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนลูกให้เข้าใจถึงประโยชน์เเละโทษของการใช้เทคโนโลยีด้วยนะคะ
#สารพันปัญหาการเลี้ยงลูก
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!