นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้นางกมลพร สุริยะวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารตลาดกลางชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านไตรรัตน์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

19 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 (เวลา 10.00 น.)
 
ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
นายอนุกูล  วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้นางกมลพร  สุริยะวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารตลาดกลางชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านไตรรัตน์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!