ประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม วันนี้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับบริการ ชำระค่าน้ำประปา /ค่าขยะ หมู่ 2 และหมู่ 9 (นอกสถานที่ เวลา 09.00- 15.30 น.) ณ อาคารชั่วคราวประปา หมู่ที่ 9 บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

8 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม 
วันนี้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับบริการ
ชำระค่าน้ำประปา /ค่าขยะ  หมู่ 2 และหมู่ 9  
(นอกสถานที่  เวลา 09.00- 15.30 น.)
ณ อาคารชั่วคราวประปา หมู่ที่ 9 บ้านไตรรัตน์ 
ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ติดต่อสอบถามข้อมูล
นางสาวศินีนาถ  ชินอุดมสุขสกุล (แนท)  โทร.096-5954591
นายมรุพงศ์  พรภาวิต  (มะ)  โทร.080-0214412
นายกฤษดา  ดาเปรม (ทัศ)  โทร.062-2194931
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!