5 ข้อป้องกัน ฝุ่น PM2.5 ฟุ้งทั่วเมือง ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้ง เช่น หน้ากาก N95 เช็กค่าฝุ่นจากเเอปพลิเคชัน Air4Thai หรือ Life Dee ก่อนออกจากบ้าน เลี่ยงกิจกรรมกลางเเจ้งและเฝ้าระวังสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง (เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรค

10 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

5 ข้อป้องกัน ฝุ่น PM2.5 ฟุ้งทั่วเมือง 


 ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้ง เช่น หน้ากาก N95
 เช็กค่าฝุ่นจากเเอปพลิเคชัน Air4Thai หรือ Life Dee ก่อนออกจากบ้าน
 เลี่ยงกิจกรรมกลางเเจ้งและเฝ้าระวังสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง (เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว)
 ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด หมั่นทำความสะอาดบ้านหรืออยู่ในห้องปลอดฝุ่น
 ลดกิจกรรมก่อฝุ่น เช่น การจุดธูป การปิ้งย่าง การเผา การสูบบุหรี่ การใช้รถส่วนตัว รวมถึงเช็กสภาพรถเป็นประจำ

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
</div><!-- footer file -->
<div class=

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!