แจ้งการหยุดให้บริการเก็บขยะชั่วคราว เนื่องจากรถขยะชำรุดเสียหาย เนื่องจากรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้เกิดชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เวลานี้ไม่สามารถให้บริการจัด

24 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

“ แจ้งประชาสัมพันธ์ “
แจ้งการหยุดให้บริการเก็บขยะชั่วคราว  เนื่องจากรถขยะชำรุดเสียหาย
    เนื่องจากรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้เกิดชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ  เวลานี้ไม่สามารถให้บริการจัดเก็บขยะได้ชั่วคราว  หากการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเสร็จเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มจะแจ้งให้ทราบ   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในเหตุขัดข้องมา ณ โอกาสนี้
   
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!