นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม กล่าวเปิดประชุมโครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อมอบหมายงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

27 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 
 
ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
นายอนุกูล  วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  กล่าวเปิดประชุมโครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อมอบหมายงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!