ปภ.แนะ 4 ข้อปฏิบัติเมื่อขับรถทางไกล เตรียมร่างกายให้พร้อม เตรียมรถให้พร้อม เตรียมเส้นทางก่อนเดินทาง ขับรถอย่างปลอดภัย

23 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ปภ.แนะ 4 ข้อปฏิบัติเมื่อขับรถทางไกล

 เตรียมร่างกายให้พร้อม
 เตรียมรถให้พร้อม
เตรียมเส้นทางก่อนเดินทาง
ขับรถอย่างปลอดภัย
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!