เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลไทรโยค ดูแลด้านสุขภาพทางช่องปาก และฟันเข้ารับการบริการเคลือบฟลูออไรด์ ให้แก่เด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลฟัน และการดูสุขภาพทางช่องปากให้สะอาดอย่างถูกสุขนิสัย เพื่อป้องกันฟันผุ ณ ศ

29 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
 
ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลไทรโยค ดูแลด้านสุขภาพทางช่องปาก และฟันเข้ารับการบริการเคลือบฟลูออไรด์
ให้แก่เด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม  พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลฟัน และการดูสุขภาพทางช่องปากให้สะอาดอย่างถูกสุขนิสัย
เพื่อป้องกันฟันผุ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทันตกรรมโรงพยาบาลไทรโยค ที่เข้ามาตรวจสุขภาพช่องปากให้แก่เด็กๆ
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!