นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด และเทศบาลตำบลวังโพ ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณทางขึ้น - ลงเขา หมู่ที่ 9 บ้านไตรรัตน์ ต

1 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567 
 
ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
นายอนุกูล  วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม 
พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด  และเทศบาลตำบลวังโพ  ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณทางขึ้น - ลงเขา หมู่ที่ 9 บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   
(หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!