ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการอำเภอไทรโยค วันที่ 3 เมษายน 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรโยค ตั้งแต่ เวลา 07.00 น. ตำบลลุ่มสุ่ม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2567)

4 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
     รายชื่อผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการอำเภอไทรโยค  วันที่ 3 เมษายน 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรโยค ตั้งแต่ เวลา 07.00 น. ตำบลลุ่มสุ่ม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2567)
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!