นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควั

4 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์  4  มีนาคม  พ.ศ.2567 
 
ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
นายอนุกูล  วงค์นรินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลลุ่มสุ่ม เพื่อความปลอดภัยของทุกครัวเรือน 
   - บริเวณ หมู่ที่ 11 บ้านหินงามพุพลู  ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!