องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สจ.โต๊ด ติณณภพ ไตรรัตนชัยกูล ได้ส่งเครื่องจักร ช่วยขุดลอก สระน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำทำระบบผลิตประปาให้กับ หมู่ 3 บ้านลุ่มผึ้ง ต

4 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
ขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  สจ.โต๊ด ติณณภพ ไตรรัตนชัยกูล  ได้ส่งเครื่องจักร ช่วยขุดลอก สระน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำทำระบบผลิตประปาให้กับ หมู่ 3 บ้านลุ่มผึ้ง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!