กิจกรรม Open House เปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูมณีกาญจน์ 66 นิทรรศการ "สร้างสรรค์นวัตกรรม ล้ำเทคโนโลยี รักษ์วิถีแห่งความเป็นไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำโรงเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป ได

5 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2567 
 
ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
นายอนุกูล  วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้นางกมลพร สุริยะวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  ร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูมณีกาญจน์ 66 นิทรรศการ "สร้างสรรค์นวัตกรรม ล้ำเทคโนโลยี รักษ์วิถีแห่งความเป็นไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำโรงเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป ได้เข้าสมัครเรียนต่อรวมทั้งประชาชน ผู้ปกครอง ได้ชมผลงานทางวิชาการ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของโรงเรียน
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!