องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ขอขอบพระคุณ นายทินกร เอียกพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่ มาช่วยตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬา ณ ที่ว่าการอำเภอไทรโยค เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ใช้

6 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม 
ขอขอบพระคุณ นายทินกร เอียกพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่ มาช่วยตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬา ณ ที่ว่าการอำเภอไทรโยค  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ใช้สถานที่ในการจัดงานการแข่งขันกีฬา โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย "ลุ่มสุ่มเกมส์" ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2567 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!