นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้นางนาตยา โพธิ์มี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัญกาญจนบุรี สำรวจผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความต้อ

12 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567
ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้นางนาตยา โพธิ์มี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัญกาญจนบุรี สำรวจผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการความช่วยเหลือในด้านรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพที่มีฐานนะยากจนของตำบลลุ่มสุ่ม หมู่ที่ 3,5,6,7,8,10 ตำบลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อหาแนวทางการให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!