นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้นายศิริชัย แก้วกระโทก นายช่างโยธาชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ตรวจสอบพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ขอให้การรถไฟฯ พิจารณาก่อส

13 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 13 มีนาคม  พ.ศ.2567
 
 ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
นายอนุกูล  วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้นายศิริชัย  แก้วกระโทก  นายช่างโยธาชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ตรวจสอบพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ขอให้การรถไฟฯ พิจารณาก่อสร้างที่หยุดรถบริเวณถ้ำเชลย ระหว่างสถานีท่ากิเลน-วังโพ  
ณ ถ้ำเชลย หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!