นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน เจ้าหน้าที่ ตชด.136 และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดย พ.ท. อดิสัย เนตรสว่าง ผบ.ร.

13 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 13 มีนาคม  พ.ศ.2567
 
 ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
   นายอนุกูล  วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  กำนัน  เจ้าหน้าที่  ตชด.136 และประชาชนจิตอาสา  ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
    โดย  พ.ท. อดิสัย เนตรสว่าง ผบ.ร.29 พัน.1 พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน พล.ร.9 (ร.29 พัน.1) นำเมล็ดพันธ์ผักจากโครงการทหารพันธุ์ดี ที่สามารถปลูกในห้วงฤดูแล้ง  มอบให้กับผู้ร่วมกิจกรรมดำเนินการปลูกไว้ให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงสามารถนำไปประกอบอาหาร เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายประจำวัน ณ อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง และ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!